????????An.ne K.lein _Vẻ đẹp đi cùng năm tháng 
Thiết kế tinh tế đặc trưng của Anne, cùng tone demi bạc pha vàng thời thượng ????????
✅Case 28mm
 ☘️vừa xinh sẵn ship
2.400.000₫